Wydawca i oznaczenie dostawcy

Contec Kromiss Sp z o.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Polska

Tel. +48 22 354 91 11

Fax +48 22 354 91 09

 

Podmiot odpowiedzialny za treść

Contec Kromiss Sp z o.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Polska

Tel. +48 22 354 91 11

Fax +48 22 354 91 09

Zastrzeżenie prawne

Informacje prawne

Treść i wygląd stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie stron lub ich zawartości wymaga uprzedniej pisemnej zgody Contec Kromiss, chyba że prawo zezwala na powielanie stron. Marki i firmy wymienione na stronach internetowych są prawnie chronionymi znakami towarowymi.

W przypadku treści na niniejszej stronie pochodzących ze źródeł zewnętrznych zastrzega się prawa autorskie innych osób. W szczególności treści osób trzecich są odpowiednio oznaczone. Jeśli mimo tego zauważą Państwo możliwe naruszenie praw autorskich, prosimy o wiadomość. Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniach niezwłocznie usuniemy takie treści.

Gwarancja

Contec Kromiss stale sprawdza i aktualizuje informacje na swojej witrynie internetowej. Pomimo wszelkich starań informacje i fakty dotyczące tych informacji mogą ulec z czasem zmianie. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy gwarancji aktualności, poprawności i kompletności dostarczonych informacji. Zgodnie z §§ 8 do 10 niem. ustawy telemedialnej (TMG) jako operator witryny nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji od podmiotów zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na działania sprzeczne z prawem.

Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania informacji o określonym naruszeniu. Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniach niezwłocznie usuniemy takie treści.

To samo dotyczy wszystkich innych witryn internetowych, do których przenoszą odpowiednie linki. Odpowiedzialność za treść i wygląd tych stron spoczywa na danym dostawcy. Podlinkowane witryny zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie umieszczenia linku. Treści naruszające prawo nie były rozpoznawalne w momencie umieszczenia linku.

Pozostałe informacje

Ze względu na łatwość przekazu w tekstach na tej stronie internetowej używana jest wyłącznie męska forma osobowa. Każdorazowo należy pod nią rozumieć również żeńską formę.